13.ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN ALPINE ROUTE & SNOW WALL - 7วัน5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JA13
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  7วัน5คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 15-21 APR 2018
ฤดู : .ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : 105,500 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ร่วมเปิดฤดูท่องเที่ยว เจแปนแอลป์ ประเทศญี่ปุ่น
เยือนเมืองทาคายาม่า ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา
ชมดอกซากุระปราสาทอุเอดะ ปราสาททาคาโตะ
ปราสาทฮิโกเน่ ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  15 - 21 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 105,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 100,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 95,000 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 85,500 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 130,500 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)