ตัวอย่างโปรแกรม PREMIUM JAPAN ALPINE ROUTE & FLOWER - 6วัน4คืน
โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพ เก็บความงามแต่ละที่อย่างเต็มอิ่ม
ตื่นตากับสีสันแห่งพันธ์ไม้ ทุ่งสีน้ำเงินของ ดอกนีโมฟีล่า ซุ้มสีม่วงของ วิสทีเรีย และทะเลชมพูของ พิงค์มอส
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในเส้นทาง “JAPAN ALPINE ROUTE” ชม “กำแพงหิมะ” สุดอลังกร
ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูที่ปรุงแต่งด้วยความปราณีต

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11-16 MAY 2018  จองทัวร์นี้
  • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
  • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 86,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  • 107,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)