2.ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM JAPAN ALPINE ROUTE & FLOWER - 6วัน4คืน
วันที่ : 27 APR - 2 MAY / 3-8 MAY / 11-16 MAY 2018
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 20 องศา
ราคา : 92,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพ เก็บความงามแต่ละที่อย่างเต็มอิ่ม
ตื่นตากับสีสันแห่งพันธ์ไม้ ทุ่งสีน้ำเงินของ ดอกนีโมฟีล่า ซุ้มสีม่วงของ วิสทีเรีย และทะเลชมพูของ พิงค์มอส
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในเส้นทาง “JAPAN ALPINE ROUTE” ชม “กำแพงหิมะ” สุดอลังกร
ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูที่ปรุงแต่งด้วยความปราณีต

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  27 APR - 2 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 86,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 107,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  3-8 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 86,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 107,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  11-15 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 89,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 86,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 83,900 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 107,900 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)