ตัวอย่างทัวร์ยุโรป UNSEEN PARADISE FRANCE-SWISS-ITALY - 10วัน7คืน
 • รหัสทัวร์
  :  EUXX
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป
 • ระยะเวลา
  :  10วัน7คืน (-)
 • ระดับทัวร์
วันที่ : 28 MAR - 6 APR / 6 -15 APR /
11 - 20 APR / 27 APR - 6 MAY 2018
ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 10 - 18 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
มหัศจรรย์ธรรมชาติที่เหมือนอยู่สรวงสวรรค์ ความงามแบบUnseen
สถานที่สวยงามที่รอทุกท่านไปเยือนสวิสเซอร์แลนด์ สวรรค์บนดิน
พิสูจน์ความอลังการแห่งธรรมชาติ "อิตาลี" ที่นักเดินทางอยากไป
พร้อมร้านอาหารและที่พักมาตรฐาน พร้อมการบริการที่ประทับใจ

รายการเดินทางโดยย่อ

  ช่วงเวลาเดินทาง

 •  28 MAR - 6 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 210,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  6 -15 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 210,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  11 - 20 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 210,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 •  27 APR - 6 MAY 2018  จองทัวร์นี้
 • 178,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่
 • 169,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 160,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 151,800 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 210,800 บาท/ท่าน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)